Misja

 

MISJA

STOWARZYSZENIA PRZYJACÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY

,,ODROBINA RADOŚCI"

DZIAŁAJĄCEGO PRZY

POW IM. DR IRENY BIAŁÓWNY W BIAŁYMSTOKU

 

 

 

         Misją Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży ,,Odrobina Radości" jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dbanie o usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich start w dorosłe życie. Umożliwianie wypoczynku letniego i zimowego naszym podopiecznym jak również dzieciom i młodzieży z terenu.

         Stowarzyszenie realizuje swoją misję poprzez integrowanie społeczności lokalnej oraz nawiązywanie współpracy z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.