Zarząd

Prezes - Wojciech Jerzy Kucerow

Zastępca prezesa - Anna Lul

Sekretarz - Teresa Panas

Skarbnik - Grażyna Zimnoch